Za záchranu letitého stromu v centru okresního města vytáhli aktivisté. S jejich stanoviskem čtenáře informuje předseda občanského sdružení Vnitroblok Rokycany Jan Sedláček:

„Naše město se nedávno opět proslavilo mohutný jasan mezi ulicemi Josefa Růžičky a Čapkova získal ocenění ,,Strom hrdina" v celorepublikové anketě Strom roku 2014. Městští úředníci však nyní hodlají tento mimořádný strom porazit. Přitom naprosto ignorují nejen slávu, kterou tento strom přinesl našemu městu, ale i protesty místních obyvatel proti kácení i historickou a estetickou hodnotu této dřeviny.

Velikán stál na svém místě dávno předtím, než zde vznikla většina okolní zástavby. Nikdo už vlastně ani neví, kdy přesně zde začal růst. Dokonce i můj prastrýc Vladimír Simandl, který by se letos dožil 91 let, mi vyprávěl, že už v jeho útlém dětství byl tento jasan vzrostlým stromem. Ostatně, ten jasan byl odjakživa srdeční záležitostí mého prastrýce, a tak není divu, že se stal i jedním z rodových stromů naší rodiny. Vždy, když vstoupím do jeho dutiny, dýchne na mě atmosféra dávné minulosti, kdy zde žili moji předkové. To je také jeden z důvodů, proč usilujeme o jeho zachování.

Úředníci si však prosazují svou a nedávno požádali o povolení ke kácení tohoto jasanu. Argumentují přitom, že je strom údajně nebezpečný pro své okolí. Pravda, jasan není ve zcela ideálním stavu. Avšak k tomu, aby se alespoň zčásti stabilizoval, mu stačí zmenšit korunu, což ostatně připouští i posudek Ing. Žďárského. Tím také argumentovalo naše občanské sdružení, když jsme se pokoušeli zabránit tomu, aby bylo vydáno povolení ke kácení.

Problém je však v tom, že město odmítá dát do ošetření jasanu peníze a chce se raději zbavit zodpovědnosti tím, že strom pokácí. Opět se zde objevuje onen nebezpečný dekadentní trend, kdy jsou zbytečně káceny stromy, u nichž pro zajištění stability stačí pouhé ošetření. Kvůli tomu padlo v naší zemi již mnoho velikánů, kteří přežili obě světové války a všechna období krizí a nesvobody a nepřežili rozhodnutí starostů a úředníků, kteří si neuvědomili hodnotu těchto stromů. Dopadne takto i náš jasan? Nebo se jej podaří zachránit? To zatím není jasné. Nám místním nyní nezbývá, než se odvolat proti právě vydanému povolení ke kácení a doufat, že zavládne zdravý rozum a že se tento výjimečný strom podaří uchovat i pro příští generace." (red)