„Legislativa se mění rychle, zkušenost se může hodit,“ mínila vedoucí odboru sociálních věcí Blanka Kohoutová. Jinak si ale podle miniankety Deníku představitelé pověřených úřadů oddechli, že uvažovaná změna, kdy by se část prostředků poskytovaných lidem v hmotné nouzi musela poskytovat formou poukázek, nebyla uzákoněna. „Namísto formulace musí, je v zákoně může,“ vysvětloval tajemník MěÚ Rokycany Slavomír Špicl.

Smlouvu na poskytování poukázek s firmou Sodexo za město v úterý podepsal starosta Jan Baloun. Nejprve ale bylo třeba dořešit jeden zádrhel. Výběrové řízení vyhrála firma Sodexho, ale namísto ní se objevila už zmíněná Sodexo, která je nástupnickou společností. „Na rozpor už některé firmy, které neuspěly, poukazovaly,“ sdělil starosta. „I kdybychom dnes smlouvu podepsali na firmu Sodexho, závazky přecházejí na Sodexo,“ uvedl zástupující ho Vít Jásek. Ze starostou vyžádaných dokladů bylo dále patrné, že sídlo firmy, složení představenstva, DIČ či IČO se nemění, takže ani přivolaný právník města neměl k podpisu smlouvy se Sodexem připomínky.

„Projekt odběru stravenek, který nyní spustíme, bude vlastně pilotní. Město jej může nastavovat podle potřeby, nemusí odebrat určitý počet poukázek,“ informoval další zástupce Sodexa Jiří Balatý.

„Zatím uvažujeme tak o deseti poukázkách, zkusit to s nimi chceme od února. Uvidíme, jak se osvědčí,“ informovala Kohoutová.

Město zatím u lidí, kde padly záruky zodpovědného užití peněz, zkoušelo poskytovat dávky i jinými formami. Například namísto měsíčně částku proplácelo po částech týdně, anebo dětem přímo hradilo obědy ve školních jídelnách.

Ve správní působnosti MěÚ Rokycany má asi dvě stě lidí přiznaný statut hmotné nouze. Z toho je padesátka dětí. Meziročně se stav klientů mění nanejvýš tak v rozmezí desítky.