„Přípravy na zimu teď právě vrcholí. Už zbývá jen krajská kontrola," sdělil z okresní SÚS Pavel Fait. Stroje jsou opravené a posypového materiálu je zatím přes pět tisíc tun. „Zpravidla dokupujeme sůl, které teď máme něco před dva tisíce tun. A to hlavně proto, že nedisponujeme dostatečnými skladovacími prostory. Během zimy tedy zásoby navyšujeme," vysvětlil. Celkové náklady na údržbu vozovek Rokycanska se pohybují kolem deseti milionů.

I přesto každoročním problémem bývají stížnosti z řad motoristů, že některé úseky nejsou dostatečně upravené. „Lidé však zapomínají, že musíme postupovat podle předpisů. Silnice I. a II. třídy je nutné ošetřit do tří hodin. V našem okrese se jedná pouze o úsek Ejpovice Kařez," vysvětlil Fait. Pak přijdou na řadu další komunikace II. třídy a některé III. třídy, jež mají být zprůjezdněné maximálně do šesti hodin.

Až poté se dostane na vozovky III. třídy (těch je na Rokycansku nejvíce) a sjízdné by měly být do dvanácti hodin.

„Několikrát se mi stalo, že jsem ráno, když v noci hodně nasněžilo, nemohl projet z Vísek do Rokycan," postěžoval si tamější občan. Neváhal a zavolal na centrální dispečink. „Řekl jsem jim, co se děje, a do třiceti minut se to pohnulo," dodal. Ohlásit případné nesnáze mohou obyvatelé na telefonních číslech 371 724 650 nebo 724 201 814.