Velké voda se středem Rokycan prohnala v roce 2002 a poté v květnu 2006. Od té doby lidé marně čekají na konkrétní kroky proti živlu, který způsobil škody za několik desítek milionů korun. Projekt sice přichystalo Povodí Vltavy, ale nezamlouval se iniciativě Chceme zpět k řece: „Usilujeme o to, aby se koryto Klabavy rozšířilo a maximálně využilo. Inspiraci protipovodňového parku jsme hledali v Brně i v zahraničí,“ zdůraznil předseda organizace Kulíšek při ČSOP Dan Šatra.

„Původní projekt vznikl před deseti roky. Už nejde dál projednávat, protože územní řízení nenabylo právní moci. Navíc neřešil některé části města. Chceme variantu, která prověří opatření přírodě blízkým způsobem. Měla by podle možností zpřístupnit řeku lidem například vybudováním nových přístupů k vodě,“ uvedl starosta Václav Kočí. Největším úskalím budou finance. Bývalá vize počítala se 480 miliony, nová bude zřejmě dražší.