„V průběhu dvanácti měsíců jsme v zařízení registrovali 565 volně žijících živočichů, reprezentovaných v osmapadesáti druzích,“ pochlubil se šéf organizace ČSOP Pavel Moulis. Z této kolekce bylo 381 exemplářů vypuštěno zpět do přírody. „Aplikujeme nejen přímý návrat dospělých jedinců, ale také adopci mláďat pěstounským rodičům stejného druhů nebo metodu volného letu. Osvědčuje se především u dravců,“ dodal ochranář. Do dalšího chovu či držení bylo předáno 28 jedinců a 154 tvorů se přes veškerou péči nepodařilo zachránit. Dva jedinci jsou stále v péči zvířecí nemocnice. A jaké jsou příčiny nuceného pobytu za mřížemi? Nejčastěji popáleniny elektrickým proudem nebo nárazy do drátů elektrického vedení. Častá jsou i zranění způsobená dopravními prostředky, nárazy do překážek a napadení jinými živočichy.

Ve voliérách a klecích se na čas objevili nevšední obyvatelé. Jmenujme vydru říční, zmiji obecnou, ořešníka kropenatého, čápa černého či výra velkého. Naopak nejčastěji byli do Švermovy ulice dopravení netopýři rezaví (73 případů), ježci západní (55), sýkory koňadry (47), poštolky obecné (41) nebo kosové černí (30).

Ve scénáři zásahů nechybějí přenosy živočichů z míst, kde jim hrozí nebezpečí nebo komplikují soužití s lidmi. Nejen na území Rokycanska, ale teritorium má stanice i na Hořovicku a dál k Berounu. „Tedy na území Středočeského a Plzeňského kraje, kdy oba kraje významně podporují naše aktivity,“ připomněl Moulis. Sponzory jsou i obecní a městské úřady i podporovatelé v rámci DMS zpráv Zvíře v nouzi!