close Strom napadený kůrovcem. Ilustrační foto info Zdroj: se svolením MěÚ Rokycany zoom_in Strom napadený kůrovcem. Ilustrační foto Prioritou je pro lesníky odhalení kůrovce v samotném počátku. „S kalamitou se potýkáme už tři roky. Za loňský rok jsme vytěžili téměř 60 tisíc kubíků dřeva, což je jednou tolik, než je běžný roční plán. Díky tomu měla společnost obrat za rok 2022 téměř sto milionů korun. Letošní těžba bude záviset především na kůrovci. Už teď je jasné, že bude opět značná,“ vysvětlil jednatel firmy Stanislav Suda. Dodal, že kromě kůrovce se Rokycanští museli vyrovnat i s následky větrných smrští a klasická těžba šla stranou.

S kalamitami souvisí také rekordní zalesňování. Ročně jde až o 60 hektarů a přes polovinu ploch tvoří jedle, modříny a listnaté stromy. „Při jarním zalesňování jsme vysadili 290 tisíc sazenic na 51 hektarech plochy. Z toho bylo 84 tisíc smrku, tedy jen třicet procent,“ doplnil Suda. Na podzim čeká lesníky další zalesňování, někde je úhyn stromků vysazených na jaře až poloviční kvůli suchému počasí.

Kůrovcová kalamita podle jednatele nekončí, letos však bude pravděpodobně nižší. I když nynější počasí škůdci přeje, jarní deště ho přece jen trochu zbrzdily.

Lesáci hledali možnost, jak co nejdříve zjistit, kde jsou napadené další stromy. Podařilo se to identifikovat po monitoringu kůrovce ze satelitních dat. „Snímkování z poloviny července odhalilo třicet nových ohnisek ve všech našich polesích. Za ohnisko považujeme tři a více napadených stromů. Dalších sedmdesát bodů jsme dostali k prověření ze společnosti, která satelitní snímkování a vyhodnocení dat zajistila. S kolegy jsme vyrazili do terénu a všechna ohniska vyznačená v mapách se potvrdila,“ zdůraznil další představitel Lesů města Rokycan Václav Blecha.

Monitoring kůrovce ze satelitních dat začali využívat lesáci letos v červenci. Od společnosti SPACE TREES si objednali snímky z družice a včetně vyhodnocení. Rozlišení je velmi přesné, takže lze detekovat stromy s kůrovcem dvacet dní po napadení. „Tedy mnohem dříve než ze země. V pokročilých stádiích napadení kůrovcem se barva jehlic smrku mění ze zelené na žlutou až červenohnědou.

Výstupem je přesné zakreslení ohnisek i míst k prověření do lesnických map. Následně jsou údaje přeneseny do aplikace mapy.cz včetně souřadnic. Jde o přesná data, neboť v 99 procentech odpovídalo označené ohnisko ložisku se škůdcem.

Nejvíce ohnisek, a to dvanáct, je v polesí Žďár se 750 hektary. Přidalo se k tomu dvacet ohnisek k prověření. Průzkum se ovšem odehrával i v ostatních lokalitách rokycanské firmy a řádění kůrovce by mělo v srpnu gradovat.

Během října a listopadu počítají Lesy města Rokycan s dalším satelitním snímkováním kvůli ověření situace před zimou.

Kromě boje s kůrovcem městské lesy na jaře opravily poničené cesty od těžké techniky. „V polesí Kotel jsme rekonstruovali hlavní trasu k rozhledně v délce dva a půl kilometru. V polesí Žďár jsme udělali jeden a půl kilometru cest a příkopů na Žďár a v Čilině pracujeme na Tymákovské cestě, ze které vznikne cyklostezka. Půjde o páteřní komunikaci přes zmíněné polesí. Také jsme letos vybudovali pět nových betonových můstků při hlavních cestách,“ popsal dění Stanislav Suda.

Rokycanští lesáci hospodaří kromě prstenců kolem okresního města také u Tymákova, Příkosic a v polesí Sedliště u Nepomuka o výměře 750 hektarů, které je historickým majetkem Rokycan. Polesí jsou označena Žďár, Čilina, Kotel a Cháchov, Sedliště.