Plány, a hlavně termíny, týkající se získání CT pro Rokycanskou nemocnici, a. s., a jeho uvedení do chodu by už nic nemělo ohrozit. Společnost, která nevyhrála výběrové řízení, se neodvolala a s vítězem firmou GE je smlouva uzavřená.

„Středou jsem ukončila podepisování všech náležitostí týkajících se kupní smlouvy," informovala včera spokojeně ředitelka nemocnice Hana Perková. „V horizontu měsíce by měl být přístroj nejen dodaný a nastěhovaný do připravených prostor, ale hned se uskuteční i montáž komponentů složitého zařízení. Poté dojde ke zprovoznění. Tak alespoň vypadá předpoklad. Věřím, že zkušební provoz zahájíme v září," uvedla ředitelka. Informovala také, že i s pojišťovnami je vše na dobré cestě. „Už nám od nich chodí odsouhlasené dodatky k uzavřeným dohodám, týkají se nasmlouvání výkonů CT," vysvětlila.

Pokud jde o vytoužený přístroj, připomeňme, že zřizovatel nemocnice Krajský úřad PK byl nucený koncem roku odvolat výběrové řízení na cétéčko. Rokycansko o něj ale připravit nechtěl, navýšil proto zdravotnickému zařízení základní kapitál o 18 milionů (bez DPH), aby si mohlo přístroj koupit. Poté, co se podařilo získat i souhlas přístrojové komise ministerstva k jeho pořízení, proběhlo výběrové řízení. Cena CT byla vysoutě-žená na 12 milionů (bez DPH) a pětiletý pozáruční a následný čtyřletý plný servis zhruba na 4 miliony 100 tisíc (bez DPH). „Tím bez většího starání a výdajů máme zaručený devítiletý provoz, což je i přibližná doba životnosti přístroje," podotkla Perková. Počítačová tomografie kombinuje klasické rentgenové vyšetření s metodou zpracování informací počítačovým systémem. Vše je matematicky spočítané a zobrazené do detailů.