„Konkrétně se tím zabývá správa a údržba zeleně. Na základě oznámení a odborného posouzení stavu se přistupuje hlavně k řezům. Někdy – v případě rozlomení a ohrožování veřejnosti pádem stromu – se však nedá vyhnout ani jeho úplnému pokácení,“ sdělil místostarosta Jan Šašek. Celkově ale zatím v samotném městě i v Husových sadech není v současnosti rozsah kácení ještě plně známý. „Jednak není ukončené mapování rozsahu už zmíněných škod a kromě toho je rozhodování o kácení stromů v kompetenci orgánu ochrany přírody. Škody se proto odstraňují postupně,“ dodal Šašek. Naproti tomu bylo na letošní rok například v plánu dokončit povolené kácení odumírajících topolů za kasárnami.

Ani plán výsadby nové zeleně ještě podle místostarosty není kompletní. Určitě do něj však bude zahrnutá výsadba čtyř nových stromů v Palackého ulici. Souvisí totiž s kompletní rekonstrukcí pěší zóny.