Rokycany kvůli jejich získání požádají o dotaci. Aby radnice zjistila míru zájmu, vznikl jednoduchý dotazník. Na jeho základě se lze rozhodnout i pro určitý typ kontejnerů lišících se objemem. První je na 500 až 600 litrů, druhý pojme 900 až 1000 l (o ty je zatím největší zájem) a do třetího se vejde 1200 – 1400 litrů kompostovaného materiálu.

Od 3. října, kdy bylo poprvé možné dotazník vyplnit a odevzdat, souhlasné reakce přibývají rychle, a nejen od majitelů rodinných domků. „Rostlinných a dalších kompostovatelných zbytků jsou kvanta, jejich vyhazování je nehospodárné, “ volali po kompostéru už před časem třeba obyvatelé penzionu v Hradební ulici.

Dotazník v tištěné podobě putoval do schránek a je k dispozici i v Infocentru. V elektronické podobě se nachází na webových stránkách města. „Lidé se dotazují i na různé podrobnosti,“ sdělila mluvčí Tereza Maixnerová. „Jelikož si někteří objem kontejnerů neumí představit, od minulého týdne je prostřední z nich k vidění na nádvoří radnice,“ upozornila.

Dodala také, že všem, co projeví zájem, bude zřejmě možné kompostér poskytnout a ještě něco zbude v zásobě pro ty, co nezareagují do stanoveného 17. listopadu.

Pokud se podaří získat dotaci, kryjící z 85 % náklady na pořízení kompostérů, budou je mít domácnosti zapůjčené na pět let. Po uplynutí této doby přejdou z vlastnictví města do majetku obyvatel. O tom, zda Rokycany dotaci získají, budou vyrozuměné příští rok.