Zastupitelé Rokycan při minulém jednání schválili přidělení dotačních injekcí z městské kasy, a to ve prospěch podpoření obnovy majetku sportovních klubů a zájmových spolků ve městě.

Aeroklub Rokycany uspěl se žádostí o příspěvek na modernizaci vytápění budovy zázemí letiště 20 tisíci. Junák, středisko Rarášek, dostane na obnovu hřiště a nátěr střech 73 tisíc. Vojenské muzeum na opravu garáží získá 100 tisíc.

Pokud jde o sportovce basketbalovému klubu na opravu a výměnu radiátorů plus přívodů v šatnách, částečnou opravu střechy s nátěrem a opravu prasklé vodovodní pří- pojky město přispěje 130 tisíci. Házenkáři se také musí vypořádat s více opravami výměnou dveří nouzového východu, kohoutů radiátorů a pokračováním výměny oken v hale. Na to dostanou stotisícový příspěvek. Kuželkáři žádali peníze na výměnu povrchu a podkladů náhozových desek drah, opravu elektroniky ovladačů drah a jejich příslušenství. Mají přiklep-nutých 95 tisíc. K lukostřelcům na výměnu střešního pláště, dřevěných střešních konstrukcí a výměnu a nátěr klempířských prvků putuje 15 tisíc. Volejbalový klub může na rekonstrukci oplocení a potom sprch v jedné ze šaten počítat se ziskem 100 tisíc. Naproti tomu TJ Sokol Rokycany se svým budovatelským záměrem, ve kterém počítal s pokračováním zateplení budovy v podobě výměny oken, neuspěl. Zastupitelé to zdůvodnili přihlédnutím ke skutečnosti, že na majetek tělovýchovné jednoty existuje zástavní právo.

Realizace ostatních záměrů už byla finančnímu odboru uložená. Zastupitelé také rozhodli, že s jednotlivými příjemci dotací budou uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.