Jako každým rokem i v tom letošním je možné navrhnout kandidáta na udělení „Diplomu města Rokycany" nebo na „Ocenění významných osob". Návrh může podat každý z řad veřejnosti.

Ocenění významných osob se uděluje jako morální ocenění těch, kteří mají mimořádný význam a vztah k městu Rokycany nebo jejichž skutky, práce, díla, objevy se zasloužily o regionální, národní či mezinárodní věhlas města. Uděluje se v oblastech hospodářského rozvoje, technického pokroku, přírodních věd, společenských věd, architektury a urbanismu, užitného a výtvarného umění, hudby, literární činnosti, dramatického umění, sportu, žurnalistiky a publicistiky, výchovy a vzdělávání, mezinárodní spolupráce města.

Diplom města uděluje starosta města jednotlivcům, sdružením nebo spolkům při významných životních jubileích a výročích.

Oba návrhy je třeba podat do neděle 31. května. Cena je pak předávána během slavnostního večera, který se koná v rámci zářijových slaností „Setkání pod rokycanskou věží".

Kupony pro podání návrhu lze vystřihnout z květnového čísla Rokycanských novin nebo budou k dispozici na webu www.rokycany.cz.