Město Rokycany ve spolupráci s Českým červeným křížem ve středu v podvečer oceňovalo dárce krve.

Po Blance Kohoutové z odboru sociálního a zdravotního, která slavnostním aktem provázela, vystoupil starosta města Václav Kočí. Ocenil konání všech, kdo se na dárcovství podílejí a zároveň lítost nad tím, že se jím sám stát nemohl.

Vzápětí slovo převzala Ivana Bouchnerová z Českého červeného kříže, která se se všemi podělila o radost z přítomnosti tolika mladých lidí, kteří se rozhodli, někdy možná na zbytek života, nezištně pomáhat a často i zahraňovat životy ostatním.

Za nemocnici v okresním městě pak promluvila Miroslava Padrtová. Část řečnickou pak vystřídal soubor Sluníčko s několika písněmi.

Rekordní účast za uplynulé období zaznamenala skupina prvodárců. Těch totiž bylo hned 36. Možná pro svoji, nutno říci že zbytečnou, skromnost se však dostavili pouze dva.

Za deset odběrů bylo pozváno 26 lidí za dvacet a třicet shodně 17. Čtyřicet odběrů mělo jen o tři méně. Počty dále klesaly. Za padesát odběrů ocenili zástupci organizací sedm dárců, za šedesát pět. Sedm desítek návštěv transfuzní stanice měli tři dárci a osmdesátkrát ji navštívili čtyři občané.

Město však jen neděkovalo. Dárcům umožňuje ve městě parkovat zdarma a relativně nově je tato možnost přístupná i pro mimorokycanské.