„Ptactvo obdivujeme nejen kvůli jeho hlasovým a letovým projevům, ale zároveň je jeho výskyt i jedním z ukazatelů stavu životního prostředí. A to je potřebné chránit nejen pro volně žijící živočichy, ale i pro člověka samotného,“ informoval Pavel Moulis, předseda ČSOP Rokycany.

Pro výskyt ptáků v krajině je podle něj velmi limitující intenzivní zemědělská výroba. „Nyní se už ale začíná situace zlepšovat. Pozvolna se mění dřívější zemědělská politika a přispět by mohly i nemalé finanční prostředky z Evropské unie,“ je přesvědčený Moulis. Sami členové svazu ochránců přírody v Rokycanech se snaží pomoci například výsadbou remízků a tvorbou biokoridorů.

Den ptactva se slaví po celém světě už od roku 1906.