Soutěžili zde třeba malí zpěváci z Plzeňského kraje (i z dalších regionů) v rámci přednesu lidových písní. Neděle patřila přes nepřízeň počasí jarmarku na Masarykově náměstí a stateční lezci odpoledne šplhali na ochoz chrámu Panny Marie Sněžné.

Přitažlivá byla kromě toho exkurze do čistírny odpadních vod (ČOV) v Litohlavské ulici. Jde o komplex budov i zařízení s mechanicko-biologickou úpravou odpadních vod včetně kalového a plynového hospodářství. Kapacitně byl areál stavěn až na 25 tisíc obyvatel a maximálním průtokem dva a půl milionu kubických metrů za rok.

A když už jsme v říši čísel. Rokycanští umí za rok zlikvidovat až 550 tun znečištění, které je vyjádřeno formulí BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku za pět dní). Vznik odpadních vod mají na svědomí obyvatelé města, firmy, dešťová i balastní (spíše známá jako podzemní) voda.

Po rozsáhlém procesu je finálním produktem vyčištěná odpadní voda, která se vrací zpět do systému se splněním všech náročných ukazatelů kvality. A zkrátka nepřijde ani biologický kal s produkcí 900 až 1000 tun za rok, neboť je využívaný v dostupných kompostárnách.

Secvičná v Pardubicích, Rokycanova župa ČOS.
Mladší žákyně ze Sokola Rokycany a Mirošov secvičovaly v Pardubicích

Prohlídka pro veřejnost se v sobotním dopoledni setkala s nebývalým ohlasem. „Návštěvníci se přesvědčili, že na pohled složitá receptura klade obří důraz na životní prostředí. A můj obdiv patří lidem, kteří se o chod čističky starají nepřetržitě,“ vyjádřil se starosta města Tomáš Rada. Pro příchozí bylo po okruhu s poznáním všech nádrží připraveno malé občerstvení včetně možností diskuse s pracovníky čističky.