„Město se do stavby pustilo především kvůli nedostačující kapacitě mateřských škol v posledních letech,“ uvedl místostarosta Jan Šašek. Pře- jímací řízení se uskutečnilo, o kolaudaci je zažádáno.

„Díky navýšení míst o ta v novém pavilon nyní do školek umístíme všechny děti od tří let výše a také část mladších,“ sdělil vedoucí odboru školství Tomáš Hůlka. V pavilonu totiž vznikly dvě třídy se zázemím, každá pro 24 dětí. „Zřizovatel může navíc povolit umístění dalších čtyř mrňousků. Vzhledem k tomu, že se třídami počítáme hlavně pro děti mladší tří let, až na tuto kapacitu jít nechceme,“ dodal Hůlka.

O umísťování kloučků a holčiček mladších tří let se rozhodovalo na základě projevené zralosti k předškolní výchově. Tedy podle toho, co při zápisu ukázali. „Přece jen nejde o jesle,“ vysvětloval vedoucí odboru školství. Rokycany nově vyjdou vstříc i Svojkovicím, které školku nemají. K dohodě o umisťování školáků letos přibyla další, ohledně MŠ.