Mezi nimi například rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace městské památkové zóny, nákup a prodej pozemků, oprava konstrukce střechy knihovny, užití tělocvičny v Jiráskově ulici pro župní přebory, výběr dodavatele na rekonstrukci ulice Mokroušská, rekonstrukce vodovodu v ulici Matěje Šmolíka, správa bytového fondu města a mnohé další.