Mezi jinými i velice diskutovanou situaci Mateřské školy v Borku. Opravovat či bourat? Projednají též změny rozpočtu, návrh na vydání obecně závazné vyhlášky o poplatku ze psů či možnosti restaurování kašny v ulici Smetanova.

Zabývat se budou rovněž návrhem vybudování sběrného dvora v areálu bývalých Technických služeb v Jiráskově ulici, existencí komína kotelny na Železné, ale i pojmenováním mostů, lávky a též parku. Bouřlivější debata se očekává kolem variant cen vody.