Patří mezi ně konkurz na ředitele tří školských zařízení – devítiletky TGM a mateřinek ve Školní ulici a U Saské brány. Kromě toho se členové rady seznámí s vyřizováním petic a stížností v loňském roce, vyslechnou informace o kontrole v knihovně, ZŠ Jižní, ulice Míru, agility klubu a jmenují členy školních rad.

Účastníci zasedání se rovněž seznámí s rekonstrukcí Jiráskovy ulice, přidělením vstupních bytů objektu ve Voldušské ulici a diskutovat budou o poskytnutí individuální dotace pro okresní sdružení hasičů.