Dějištěm byla tradičně zasedací místnost Triana na nádvoří radnice, kde účastníci posoudili 22 podnětů. Mezi jinými vyhlášku o nočním klidu, rozdělení dotací (na podporu kultury, zdravotnickým zařízením, spolkům se sociálním zaměřením, atd.) nebo změnu v sestavě dozorčí rady společnosti Rumpold.