Předpokladem k tomuto kroku se stalo uzavření dodatku č. 1 k zástavní smlouvě (z 15. března 2016) mezi TJ Sokol a městem. Peníze nové vedení Sokola potřebovalo na umořování dluhu vzniklého před jejich nástupem. Celkovou nynější situaci ale odstartovalo až zjištění havarijního stavu stropní konstrukce sokolovny. K uzavření budovy došlo v září roku 2016 a po zjištění rozsahu škod by se dosavadní majitel na léčení sám nezmohl. Nabídl tedy majetek městu. Podoba smlouvy a dohody je konečně dořešená.

Znění Sokolem navrhovaných dokumentů po vyžádaných doplněních už při lednovém zasedání odsouhlasili radní. V pondělí předložili zmíněný dodatek k zástavní smlouvě s TJ Sokol k posouzení zastupitelům. Zároveň s ním odtajnili dokument nazvaný Dohoda o převodu movitého majetku a užívání nemovitostí, TJ Sokol, s jehož podobou rovněž vyjádřili souhlas. Jím se určují i podmínky užívání některých z převáděných zařízení. Sokol městu rovněž dodal kopie nájemních smluv na pronájem svého majetku třetím subjektům a také dokumenty na dodávku energií.

Nic by tedy už nemělo stát v cestě možnosti, aby se město stalo vlastníkem většiny movitého i nemovitého majetku Sokola. Jak zasedání dopadlo, o tom vás budeme informovat podrobněji.