„Město tímto krokem zamýšlí více zapojit občany do dění v Rokycanech, teď především do ochrany majetku. Věříme, že opatření bude účinné,“ sdělil mluvčí rokycanské radnice Jan Engler. Vyplácení peněžité odměny, a to tisícikoruny, vstoupilo v platnost 5. listopadu loňského roku. „Prozatím ještě nikdo nereagoval,“ doplnil mluvčí.

Obyvatelé města rozhodnutí radnice vesměs vítají. „Já bych to hodnotila určitě jako správnou věc. Myslím si, že Rokycany mají s vandalismem značný problém,“ je přesvědčená Ludmila Ciprová, které nejvíce vadí posprejované zdi.

Podobného názoru je také obyvatel Mýta Vlastislav Tichý. Podle něj by si konkrétně sprejeři zasloužili tvrdé postihy a lidé by měli být více všímaví ke svému okolí. „Ohlásit ničení cizího majetku rozhodně nevidím jako bonzování. Každý by to měl brát jako svoji občanskou povinnost, bez ohledu na odměnu,“ svěřil se.

Nad nesmyslnými nápisy na zdech se podivuje také Naděžda Slavíková. „Mrzí mě ty počmárané fasády. Možná by pomohlo nabídnout mladým sprejerům, aby své umění předvedli na nějaké staré zdi a vyzdobili ji. Některé obrázky mohou být i pěkné,“ myslí si. Dodala, že městem nabízené odměny jsou krok správným směrem, ale moc nevěří v jejich velký vliv na omezení počtu těchto prohřešků.

Napravit mladé vandaly se svým výchovným programem a působením již v minulosti snažila i Probační a mediační služba v Rokycanech. „Šlo o resocializační program financovaný Evropskou unií a ušitý opravdu na míru potřebám,“ řekla před časem vedoucí rokycanského centra Zdeňka Blažková. Nyní dodala, že zatím materiály k nové vyhlášce ještě nestudovala.

Podmínky pro vyplacení odměny:

– informace musí přímo vést ke zjištění pachatele přestupku nebo trestného činu
– pachatel musí být pravomocně uznán vinným (musí mu být prokázáno způsobení škody na majetku města Rokycany)
– o odměně bude rozhodovat rada města Rokycan
– osobu, které má být odměna vyplacena, oznámí Městskému úřadu Rokycany městská policie nebo Policie ČR poté, co rozhodnutí o vině nabude právní moci
–finanční odměna bude vyplácena v hotovosti v pokladně úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet osoby poskytující informace
– odměna bude poskytnuta ve formě peněžního daru

G. Karníková, M. Šmejkalová