Revoluční převrat ve stravování připravuje město Rokycany. Zahajuje slučování školních jídelen (ŠJ), v současnosti samostatných právních subjektů, se základními a mateřskými školami. Dostanou se pod jedno vedení.
Fúzi už odsouhlasili zastupitelé. Důvodem jsou ekonomická hlediska.


„Všude se šetří. I tohle má městu přinést úspory,“ konstatovala Marie Mošnová, vedoucí ŠJ při ZŠ TGM, kde se stravuje i osazenstvo sousední ZŠ ulice Míru.  „Coby jídelna máme hospodářské výsledky dobré, jsme v plusu,“ uvedla. Dodala, že celý kolektiv, a stejně tak kolegy ze ŠJ Čechova, dost mrzí, že museli spadnout pod ředitele škol. „Něco jsme vybudovali a teď se toho musíme vzdát. Samostatně podnikáme od roku 1994. Šli  jsme  do toho jako jedni z prvních, takže vědomosti jsme si museli obstarávat sami, ale zdařilo se. Sloučení nám možná přinese i něco dobrého, v něčem ale zase ne. Každopádně nás čeká řada změn a jsme také zvědavé,   jak to dopadne s převzetím pracovníků a mzdovými podmínkami,“ zdůraznila Mošnová. Otázkou třeba je, co bude
s účetními. Každá ŠJ má nyní svou vlastní a škola také. „Jelikož se nerušíme, jen slučujeme, mělo by toto místo podle našeho názoru zůstat zachované. Vyjasňování záležitostí teprve začíná, zatím je stanovené, co všechno musíme zařídit pro předání,“ doplnila.


„Jednání jsou rozdělená do několika etap,“ potvrdil starosta Rokycan Vladimír Šmolík. „Jako zřizovatel se musíme postarat o změnu v obchodním rejstříku, vytvořit dodatek zřizovací listiny, provést změny v listině škol, jednáme s bankami o převodu účtů…,“ vypočítával. „Úkoly pro nás vyplývají i ze vztahu
k zástupcům žáků, musíme je instruovat o nutnosti provést změny v inkasu. V jiném by děti slučování pocítit neměly,“ je přesvědčený starosta.
Poměry zaměstnanců se mají vyjasnit do konce června. Účetnictví budou jídelny uzavírat k 30. 6. a zbývající část příspěvku od města převádět na školu, pod níž připadnou. Té se musí naproti tomu rozpočet nově upravit.  


Ke kontrole prvních úkolů dojde už na březnové schůzce zainteresovaných. Včetně  vytýčení dalšího postupu pro ukončení činnosti nynějších samostatných subjektů školních jídelen a naopak ustanovení nástupnické organizace.


Ve finále se jídelna působící nyní samostatně při devítiletce TGM stane její součástí, ale nadále se v ní budou moci stravovat i žáci sousední školy
v ulici Míru.
Školní jídelna Čechova ulice, která vedle stejnojmenné devítiletky vařila i pro děti
z mateřských škol Čechova a Školní, se rozdělí. Část se dostane pod správu ZŠ Čechova. Zbytek připadne pod MŠ Čechova a stravování bude zajišťovat také pro mateřinku ve Školní ulici.