Přes třicet procent

Ve srovnání s letoškem je to zdražení o 32 procent. „Ovlivněné razantním nárůstem energií a chemie,“ připomíná mluvčí úřadu Tereza Maixnerová s tím, že částka 94 korun za kubík vodného a stočného se nezvyšovala od roku 2014. Akce, která náklady domácností ovlivňuje, však začala o čtyři roky dříve.

Dotace se závazkem

V letech 2010 až 2011 Rokycany vybudovaly kanalizaci a dokončily vodovod v Borku. Projekt s označením Čistá Berounka, etapa II, byl realizovaný prostřednictvím svazku obcí Povodí Berounky s náklady 48,5 milionu korun. „Město ovšem získalo dotaci přes 62 procent ze Státního fondu životního prostředí. Šlo o téměř třicet milionů,“ dodává mluvčí. Jednou z podmínek finanční injekce byla veřejná soutěž k zajištění provozovatele vodohospodářského majetku a dalším kritériem se stala ekonomika. S přísným stanovením ceny vody tak, aby provoz nebyl ztrátový a zároveň byla vytvořena rezerva pro případné opravy. Koncový zákazník tudíž hradil všechny náklady a desetiletá lhůta podle zmíněných požadavků končí v listopadu 2023..

Před deseti lety tak Rokycanští pocítili skokové zdražení obou složek ceny vody. Zároveň došlo k navýšení příjmů za pronájem majetku a město vybralo bezmála 200 milionů korun. S tím, že tyto prostředky byly vázané na zpětné investování do vodohospodářské struktury. Dnes je většina částky proinvestovaná a zbytek je na speciálním účtu.

Jak šla cena vody

Závěrem pár čísel pro odběratele. V roce 2012 stál kubík vody 62 korun. O rok později už 80 a letopočet 2014 přinesl sumu 94 Kč. Dlouhých osm let se nezměnila.