Z nynějších 780 korun na člověka se příspěvek za odvoz popelnic zvedá na 900 korun. „Měsíčně tedy o pouhou desetikorunu a k úpravě vedly dva důvody. Vládní konsolidační balíček přesunul některé služby do vyšší daně z přidané hodnoty, zde na 21 procent. Druhou příčinou je inflační doložka u většiny smluv se společností, která svoz komunálního odpadu pro město zajišťuje. Dlouhodobě doplácíme na provoz systému, kdy příspěvek města na obyvatele za rok 2022 byl ve výši 652 korun za osobu,“ uvádí starosta Tomáš Rada.

Pokud jde o vodné a stočné, mizí v propadlišti dějin letošní částka 124,25 korun za krychlový metr. Nově to bude 136,23 korun kvůli navýšené regulované části ceny. Skládá se ze tří složek – nakupované vody, nájemného za vodohospodářský majetek a provozních nákladů. Radní se museli při jednání o této položce zabývat i povinnými investicemi do vodohospodářské infrastruktury. A že je tu stále co zlepšovat, o tom svědčí časté kritické podněty na sociálních sítích. Týkají se především kvality vody, kterou odběratelé spotřebovávají.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Ve stejné výši roku 2023 zůstane poplatek za psy. Tedy 250 Kč za prvního a 500 Kč za druhého v rodinném domě (a 500 Kč za každého dalšího). Senioři nad 65 let platí 100 a 200 Kč. Sazba pro obyvatele bytovek je 1 000 Kč za prvního a 2 000 Kč za dalšího psa, senioři nad 65 let v tomto případě platí 200 a 300 Kč.

Novinkou v placení poplatků bude možnost nastavení inkasa u bankovních plateb. Zatím se bude týkat pouze sazeb za psa a svoz odpadů.