„Téměř po dvanácti letech skončila spolupráce se společností H. B. Textilie, která ve městě zajišťovala sběr a svoz textilního odpadu a použité obuvi. Svezeno bylo neuvěřitelných 420 tun. Dík určitě patří nejen svozové společnosti, ale i občanům. Za spolupráci a vstřícný přístup k potřebným i životnímu prostředí,“ uvedl místostarosta Jan Šašek.

Lednem vstoupila v platnost nová smlouva s firmou Dimatex CS. Na sedmi původních stanovištích září bělostí nové kontejnery. Lze do nich odkládat čisté a suché oděvy a bytový textil, vše zabalené, stejně jako spárované zachovalé boty. „Současně byl na obvyklých místech rozšířen počet kontejnerů na dva a kromě toho přibyly další na čtyřech nových stanovištích -Litohlavská, Polní, K Huti a Ke Střelnici,“ sdělil místostarosta. Svoz má také probíhat častěji. Společnost poskytne věci charitativním organizacím. Jedním z partnerů je Oblastní charita Rokycany.