Vedení nemocnice žádalo o 700 tisíc korun na pořízení Skin Graft Mesheru s příslušenstvím pro oddělení chirurgie.

Přístroj pomáhá při léčbě bércových vředů, chronických ran, operačních ran po amputacích, při ztrátových poraněních nebo při popáleninách. V případech, kde dochází ke značné ztrátě kůže v důsledku řady faktorů, je řešením kožní štěp. Při tomto procesu se z jedné oblasti těla odebere zdravá kůže a poté se transplantuje do ošetřované oblasti. Přístroj pomůže s odběrem tenké vrstvy kůže a s aplikací na ošetřovanou ránu. Výhodou je rychlejší hojení, menší bolest, menší jizva a zachování funkce.

Kácení dřevin v areálu Rokycanské nemocnice

V Rokycanské nemocnici je 123 zdravotních lůžek, sociálních lůžek je 20. Za rok 2023 nemocnice provedla 84 732 ambulantních ošetřeních. Za uplynulý rok se počet hospitalizovaných zastavil na čísle 5 433.

Léčebna TRN Janov

Léčebna TRN Janov chce pořídit bezdrátový USG přístroj s lineární a konvexní sondou. Určen je k základnímu orientačnímu sonografickému vyšetření u lůžka nemocného a plně postačuje potřebám léčebny. Slouží především k diagnostice pleurálních výpotků, parezy bránice, ascitu, močové retence apod.

Léčebna tuberkolózy a respiračních nemocí Janov je odborným léčebným ústavem s nadregionální působností. Disponuje 170 lůžky (130 následné specializované péče, 40 sociálních lůžek).