„Na pořad by se mělo dostat sedmatřicet materiálů,“ uvedl tiskový mluvčí Jan Engler. Mezi jiným se silná diskuse očekává k tématu rozdělení dotací z rozpočtu města, a to sportovním klubům a neziskovým organizacím.

Ostře sledovaná občany je rovněž záležitost rekonstrukce mateřské školky v Borku.

Rokovat se má též o změnách rozpočtu, názvu nového parku u kostela Nejsvětější Trojice, ale i mostů města.

Podle mnohých bude zajímavé i stanovisko Státního fondu životního prostředí k výstavbě solární elektrárny či debata kolem odstranění komína kotelny Železná. Projednávat se bude i záměr využití části areálu bývalých technických služeb v Jiráskově ulici pro sběrný dvůr (odpady), nebo výběr varianty ceny vody, která v platnost vstoupí už od 1. dubna tohoto roku.