K projednání by mělo být předloženo 28 materiálů. Například se budou představitelé města dohadovat na koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, aby se mohla vydat obecně závazná vyhláška. Další vyhláška se bude přijímat ke stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. Zformulovat je třeba také dodatek ke Statutu Fondu rozvoje bydlení města Rokycany.

Jednat se má rovněž o záměru prodeje části pozemků v katastrálním území, a to kvůli zkapacitnění koryta Klabava – Rokycany. Na pořad se dostanou i změny rozpočtu roku či žádost o pořízení úpravy územního plánu.