Čas na to mají od 1. dubna, kdy vydávání na úřadech práce začalo až do 31. prosince tohoto roku. Vydané průkazy jsou platné vždy jen po dobu, která je uvedená na jejich zadní straně, nejdéle však do zmíněného data. Po něm končí platnost všech průkazů. Jak jsou na tom držitelé na Rokycansku, jsme se informovali přímo na kontaktním pracovišti ÚP v Rokycanech.

„K dnešnímu dni je jich vyměněných už 1150. Do konce roku zbývá vyměnit ještě 120 průkazů OZP. Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Rokycany, tedy nepředpokládá ke konci roku zvýšený zájem klientů o výměnu průkazu OZP," prozradil za ÚP v Rokycanech vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek Jan Koranda.