V centu zájmu bude také využití objektu číslo 2 v bývalých kasárnách. V úvahu připadá buď přestavba na Dům s pečovatelskou službou, anebo na byty. Existují ale i dvě další varianty, a to demolice objektu či návrh na prodej budovy, včetně stavební parcely 1157/6 o výměře 864 metrů čtverečních, a části přilehlého pozemku. Definitivně o řešení ale rozhodnou zastupitelé v březnu.

Své doporučení budou radní zastupitelstvu předávat také k vile u nemocnice. Dnes projednávají návrh na její využití a pozemkové uspořádání.
Dořešit by se měla i oprava nemovitých kulturních památek v parku u kostela Nejsvětější Trojice, konkrétně márnice a Fitzovy hrobky.
Pro mnohé obyvatele okresního města ale nejzajímavějším bodem jednání představitelů Rokycan bude úprava měsíčního nájmu v městských bytech.