Schválili například finan– ční podpoření nákupu sociálního vozu pro Dům s pečovatelskou službou v Břasích, a to ve výši 23 800 Kč. Představitelé města se také vyslovili pro pětadvacetitisícovou pomoc při dokončení pomníku českých a slovenských vojáků ve Skotském Arisaigu.

Naproti tomu schválili, že městskou kasu doplní desetitisícová účelová dotace od krajského úřadu na krytí výdajů Setkání pod Rokycanskou věží. Ministerstvo kultury zase z programu Regenerace městské památkové zóny kasu zaoblí věnováním 340 tisíc na stejnojmenný účel. Do třetice ministerstvo práce a sociálních věcí na úhradu pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu ´přilije´ Rokycanům do pokladny 9 100 Kč.