Včera se naposledy v letošním roce setkali zastupitelé Rokycan. Čekalo na ně třiadvacet materiálů a k tomu další neplánované podněty!
Mezi předem danými body programu byly například žádosti o příspěvky na sociální služby (Středisko rané péče Plzeň a Sdružení Linky bezpečí). Zvolená sestava se zabývala i změnami rozpočtu či přijetím účelových dotací od Plzeňského kraje. Jednak ve výši 120 tisíc Kč na projekt rozšíření městského kamerového systému a potom 36 tisíc na projekt Rokycany bez drog.

Kromě toho městu přichází neinvestiční účelová dotace od ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu sociálních příspěvků, činí 2 250 000 Kč, a diskutovalo se také o dalších dotacích. K nejvyšším patří ty na výstavbu sběrného dvora.

Hlavně se ale projednával rozpočet Rokycan na rok 2012. V plánu rokování byl i prodej stavby a parcely, oprava lávky přes Holoubkovský potok na území města, úprava zadání nového územního plánu (doplněný o deset připomínek), ale také změna místního poplatku za hrazení trvalých parkovacích míst. Podle návrhu by příští rok mohl zůstat ještě ve výši pět tisíc Kč, ale
v roce 2013 narůst na dvojnásobek.

Debatovalo se též o změně názvu ulice 20. výročí osvobození či spojení plaveckého bazénu se zimním stadionem a přejmenování celku na Sportovní zařízení města Rokycany.
S ohledem na redakční uzávěrku se k jednotlivým záležitostem vrátíme v nejbližších dnech podrobněji.