Bojovou frontou, kde se zároveň osnovala strategie za záchranu oddělení Rokycanské nemocnice, a. s., se v pondělní podvečer stalo i zasedání zastupitelstva města.

Jednoznačně zaznělo, že představitelé Rokycan jsou možností rušení gynekologicko - porodnického oddělení velice znepokojeni. A to visí pověstný meč i nad dětským oddělením. „V případě, že by zdravotní pojišťovna od roku 2013 neobnovila smlouvu na jejich provoz, znamenalo by to zhoršení zdravotní péče pro celou spádovou oblast Rokycanska, čítající na šedesát tisíc lidí, ale i takzvanou ´nasávací´ oblast z blízkých míst regionů Plzeň - sever a Plzeň - jih.

„Kdo zajistí, aby fakultní nemocnice měla tak velikou volnou kapacitu pro lidi odsud?! Byl by to veliký problém a je to určitě špatně!” vyplynul z debaty zásadní postřeh.

„V Rakousku je malých nemocnic, s méně než 200 lůžky, 167 a v souhrnu poskytují 62 procent zdravotnické péče státu,” přidal ze statistik údaj starosta Vladimír Šmolík. Do protikladu postavil fakt, že
u nás se malé nemocnice podílejí na zdravotní péči jen ze 16 procent. „Trend, kterým se vydáváme, je centralizace. Pokrytí nemocnicemi, které by poskytovaly základní péči, bude pak nedostatečné,” obává se starosta a s ním další. Závěry svého jednání chtějí předložit k projednání ústředním orgánům. V souvislosti
s tím bude úkolem zejména pověřený senátor a lékař Luděk Sefzig.
Kromě toho Rokycanští na 16. listopadu, 16. hodinu, do Triany svolávají velké jednání, kam je přizvaná ředitelka nemocnice Hana Perková, krajský radní pro zdravotnictví Václav Šimánek, všichni starostové obcí Rokycanska, jejich kolegové z přilehlých oblastí Plzně - severu a Plzně - jihu, zastupitelé města a další.

„Jakmile jednou dojde k rušení či jemu se téměř rovnajícímu okleštění, cesta zpět nevede. Všichni víme, co se může stát,” apeluje starosta.