Sotva vodaři odstranili poruchu na potrubí o průměru 200 milimetrů, z něhož stříkaly gejzíry vody, vznikla opodál další pohroma. První porucha si kromě vyschnutí kohoutků v desítkách bytů nacházejících se v sousedství vyžádala i zkrácení vyučování v Základní škole Čechova, protože na tom byla stejně.

„V pozemku, kde k poruše potrubí došlo, byly hustě vedené další sítě. K našemu štěstí jejich správci měli o přesném uložení podrobné informace, a tak je mohli poskytnout rychle. Ještě téže odpoledne byla závažná porucha odstraněná,” uvedl vedoucí vodovodů a kanalizací rokycanského závodu VOSS Petr Šmolík

Neradoval se dlouho, ještě během noci se opodál objevila porucha další. „Obáváme se nového nuceného volna,” konstatoval ředitel ZŠ Čechova Bohumil Nosek. Vodaři se totiž domnívají, že ke zlomu došlo v křižovatce před devítiletkou. Ne až níže ve Školní ulici, kde voda nyní vyvěrá.

„Ve čtvrtek nám sem přijedou se speciálním vyhledávacím zařízením, aby se nemusela zbytečně rozkopávat silnice,” sdělil Šmolík. Stejně se ale podle jeho mínění nevyvarují uzavření vody pro celou čtvrť. V tom případě se však opatření dotkne nejen bytů a chodu už zmiňované ZŠ, ale i další školy v téže ulici a také jídelny. Zavřené by musely zůstat i dvě mateřinky.

„Rádi bychom, aby se podařilo všechno dohledat a vytýčit do víkendu a během něj opravu provést. Jinak spadne až na příští týden,” informoval Šmolík.