Situaci zavinily dřevokazné houby a červotoč. V jejich „útrobách“ však neskončil jen nějaký materiál, celá statika je fuč. Kde ale vzít na rekonstrukci památkově chráněné stavby?

Na přelomu června a července se představitelé města dozvěděli, že jejich sedmdesátimilionová žádost o dotaci z 2. etapy Regionálního rozvojového programu (ROP) sdružení Jihozápad neuspěla. „Tak to je problém. Těšili jsme se, že za rok půjdou děti do nového. Jak dlouho bude vyučování v náhradních prostorách ještě trvat?“ byla znepokojena třeba Hana Červenková, maminka žáka.

V pondělí se měla mimořádně sejít městská rada, aby projednala stanovisko vedení Rokycan k situaci. Znělo: Nepodat přes ROP další žádost o dotaci. Jenže, během víkendu došlo v záležitosti k obratu. Zatímco na sklonku týdne byli představitelé města ještě skeptičtí k výsledku podání nové žádosti přes chystanou 3. etapu ROP, v pondělí bylo vše jinak. Rokycany do toho půjdou!

„Opakovaně jsme se radili a došli k názoru, že jde o hodně peněz, tak abychom si pak nevyčítali nevyužitou možnost,“ sdělila místostarostka Marie Hlávková. „Opravíme to, co zpracovatelské firmě při konzultaci v Plzni hodnotitelé vytkli, a část doplníme, aby stoupla naděje na zvýšení zisku bodů,“ dodala.

Minule totiž vyřazovacím kolem Rokycanští propluli, ale při rozhodování o udělení dotace zůstali kvůli bodům těsně pod čarou. Žádostí zcela nenaplnili kritéria. Štěstí podle jejich zjištění přálo novým věcem a modernizacím.

V případě Rokycan, jak vysvětlil i krajský radní Miroslav Jaroš, žádost město podalo především na rekonstrukci. Na tu tedy ROP neslyší, na nově přinášené možnosti a předpokládané výsledky ano – k tomu podle představitelů města došli po konzultaci s dalšími hodnotiteli.

Jednou z cest je teď vyloučení formálních chyb, které se, jak představitelé města zjistili, přece jen v žádosti vyskytly. Hlavně pak ale možnost vede přes větší rozpracování nového zaměření školy. Třeba za bezbariérovost celého objektu už minule projektu naskočilo dost bodů. Nebo za zamýšlený způsob výuky výpočetní techniky.

„Rozpracování výukového plánu by mohlo chybějící body možná vynést,“ dodala Hlávková. „Je málo času, ale věřím, že to dokážeme,“ dodal ředitel Josef Baum. Do 31.7. totiž musí město žádost podat.

Při konzultačním semináři také Rokycanští podle místostarostky dotazem zjistili, že hned po podání žádosti mohou zahájit hlavní práce na přestavbě školy. K dispozici je pět milionů od kraje a dvanáct od parlamentu. „Kromě toho jsme v letošním rozpočtu pro akci vyčlenili patnáct milionů a zastupitelstvo schválilo také rezervy, aby se podařilo překlenout shánění chybějících 69 milionů a 375 tisíc,“ konstatoval starosta města Jan Baloun.