Za svoz odpadu bude měsíční navýšení činit 10 korun za poplatníka, kterým je fyzická osoba, nebo majitel nemovitost. Za rok to tedy bude místo dosavadních 780 korun rovných 900 korun. „K navýšení vedly dva hlavní důvody. Vládní konsolidační balíček přesunul některé služby do vyšší daně z přidané hodnoty, včetně odvozu odpadu. Druhým důvodem je inflační doložka u většiny smluv se společností, která svoz komunálního odpadu pro naše město zajišťuje. Město dlouhodobě doplácí na provoz obecního systému odpadového hospodářství, kdy doplatek města na obyvatele za rok 2022 byl ve výši 652 korun za osobu. Město muselo k navýšení přistoupit z důvodu vnějších vlivů, a to pouze o nutnou částku,“ vysvětlil důvody změny starosta města Tomáš Rada.

Podraží rovněž vodné a stočné. Ze současných 124,25 korun na 136,23 korun, a to z důvodu navýšení regulované části ceny Ministerstvem financí ČR, zejména pak zvýšení sazby DPH.

Práce na přívozu Vladimíra Cajthamla baví
Převoznická čepice mně připlavala po vodě, říká převozník Vladimír Cajthaml

Měnit se v Rokycanech naopak nebude koeficient daně z nemovitosti. Město má dle zákona možnost zavést tzv. místní koeficient v rozmezí od 1,1 po 5. Touto hodnotou se poté následně zvyšuje základní sazba daně z nemovitosti, která je vynásobená základní výší koeficientu. „Město Rokycany nemá doposud zaveden místní koeficient a nezavádí jej ani pro rok 2024," uvedla mluvčí městského úřadu Adriana Jarošová. Jásat kvůli tomu však majitelé domů nemohou, ze zákona totiž nově naroste základní sazba této daně, a to o 80 procent.

Stejný jako v tomto roce zůstane také místní poplatek za chov psů. V Rodinných domech tedy lidé zaplatí 250 Kč za prvního psa a 500 Kč za každého dalšího, senioři nad 65 let platí 100 a 200 Kč. Sazba pro obyvatele bytových domů je 1 000 Kč za prvního a 2 000 Kč za dalšího psa, senioři starší 65 let v tomto případě platí 200 a 300 Kč.