Majitel budovy – TJ Sokol Rokycany – po zjištění špatného stavu konstrukce stropu i dalších dřevěných částí a verdiktu statiků objekt uzavřel. Následně, vzhledem k nedostávajícím se financím, došel k pro něj smutné-mu rozhodnutí: prodat. I s pozemky budovu nabídli k odkoupení městu. Důvodem jsou také splátky půjčky, jíž od Rokycan dostali na umoření dluhů vzniklých v dřívějším období, před nástupem nynějšího vedení.

Zároveň s nabídkou na přenechání svého nemovitého majetku městu sokolové jeho představitelům na jaře předložili i znalecký posudek na hodnotu převáděného majetku. Po seznámení se s ním ale zastupitelstvo na základě požadavku některých členů v létě rozhodlo, že nechá vypracovat svůj nezávis-lý znalecký posudek ohledně hodnoty nabízeného majetku. S tím souviselo i objedná- ní odborného posouzení sta-vu stavby. Šlo jednak o posu-dek na technické ohodnocení rekonstrukce a zadruhé posudek na technické ohodnocení případného zbourání budovy a postavení nové.

V úterý, po vyžádaní dalšího doplnění, měli radní dokumenty od odborné firmy konečně k dispozici.

„Došli jsme k názoru, že mezi znaleckými posudky předloženými Sokolem a námi objednanými není zásadní rozdíl. Rada dospěla k rozhodnutí převzít sokolovnu a toto doporučení předloží dvacátého spolu s materiály zastupitelům. Pokud zastupitelstvo návrh schválí, dále se pak bude řešit buď způsob rekonstrukce, či zbourání a výstavba nového objektu,“ informoval starosta Rokycan Václav Kočí.

Ilustrační foto.
Sonda bude o trati Rokycany-Plzeň