Rozsáhlé stavební úpravy jsou i odpovědí na rostoucí počet žáků a snahu držet krok s požadavky moderního vzdělávání. „Před několika dny byla dokončena další etapa stavebních a technických úprav v budově gymnázia. V prostoru bývalých šaten vznikly dvě zcela nové učebny, od počátku druhého pololetí plně slouží žákům. Proběhla rekonstrukce vstupní haly, která teď vytváří moderní a přívětivý vstupní prostor pro žáky, pedagogy a návštěvníky školy," uvedla za pedagogický sbor Monika Drechslerová.

Plynule jsou modernizovány také stávající učebny s důrazem na jejich technické vybavení - počítače, projektory a interaktivní tabule.

Umělá inteligence má v rokycanském gymnáziu a SOŠ zelenou.
Umělá inteligence má v rokycanském gymnáziu a SOŠ zelenou

Stavební úpravy i nákup technického vybavení jsou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj.