Otvírat se budou dvě třídy. Vždy pro maximálně 15 dětí, a to v družině ZŠ Jižní předměstí a v Janově.

O umístění dětí rozhoduje Krajský úřad Plzeňského kraje.