Rokycany téměř nevyužívaly úvěry a hospodaří bez dluhů. Rozvoj je financován především z vlastních zdrojů a z přebytku rozpočtu. „V minulých letech jsme investovali především do rekonstrukcí. Kompletně jsou například opraveny Soukenická a Barákova ulice. Atraktivnější tvář získal plavecký areál a zaměřili jsme se i na školní objekty. Půdní vestavbou vrcholila oprava devítiletky v ulici Míru. Přestavby se dočkala Mateřská škola Čechova a školní jídelna. Skončila 1. a 2. etapa opravy centrální stoky, podařilo se rovněž vybudovat protipovodňový Park U Rakováčku,“ vypočítává akce místostarosta Tomáš Rada.

Díky dobrým výsledkům může město investovat do větších akcí i letos. Je dokončena přístavba mateřinky v Čechově ulici, kde vznikl pavilon se dvěma třídami. Pokračují opravy centrální stoky a přestavba Palackého ulice.

Právě Palackého ulice je důležitou pěší zónou v centru města. Vedení města počítá s rozšířením kapacity parkoviště u plaveckého a sportovního areálu. V plánu je výstavba tělocvičny, rekonstrukci zimního stadionu a vybudování protipovodňových opatření. Připravena je rovněž rekonstrukce sídlištních vnitrobloků.

V republikovém žebříčku měst mezi deseti až dvaceti tisíci obyvateli jsou na tom nejlépe Rokycany a Jindřichův Hradec.

Zdevastovaná Škoda Felicia stála kvůli poruše u sjezdu z dálnice.
Majitel se nestačil divit