Jsou umístěné tak, aby je využilo maximum lidí. Do plastových nádob o objemu 240 litrů patří pouze použité produkty z domácnosti, fritovací oleje nebo ztužené tuky, které jsou v dobře uzavřených PET lahvích. Do nádoby se vhazují otvorem v její přední části. Odkládat nelze technické oleje (motorové, převodové, tlumičové, mraziva a podobně).

Nádoby najdou lidé u kontejnerů na směsný nebo tříděný odpad na těchto místech: Polní ulice, Přemyslova ulice u Trhovky, Javorová ulice, Barákova ulice, ulice Pod Ohradou u křižovatky s Čechovou ulicí, Spilka, Nerudovo náměstí, ulice K Řece, Luční ulice a ulice K Huti.