Zvláštní podtext měla letošní připomínka Dne veteránů v Rokycanech. Původně akce k uctění památky obětí I. světové války se proměnila ve vzpomínku na všechny padlé vojáky. Pro Českou republiku je stále živým mementem červenec letošního roku, kdy po sebevražedném útoku teroristy v Afganistánu zahynulo pět našich příslušníků.

Právě o těchto nejsmutnějších událostech hovořili řečníci při nedělním vyvrcholení pietního aktu na Masarykově náměstí. „Položit život při službě vlasti, to si zasluhuje naši úctu," připomněl za zámořské hosty Herbert Hall. Rokycanský starosta Václav Kočí k desítkám spoluobčanů (letos byl zájem podstatně vyšší než v letech minulých) uvedl, že právě v okolí města se setkaly v květnu 1945 spojenecké armády. Politická vůle však tehdy vedla k nesmlouvavému třídnímu rozdělení…

Do srdce malého okresu se na sklonku týdne sjeli nejen američtí veteráni z evropských základen, ale i jejich nástupci. Předvedli, co se naučili se zbraněmi a nechyběli u pokládání věnců na demarkační linii, mši svaté nebo při banketu v mirošovském restaurantu Na Statku.

Přes dvacet let trvající tradice má kořeny v květnových oslavách roku 1990. Narovnáni historie ve svobodné republice se zúčastnili i tři zástupci amerických veteránů všech válek Veterans of Foreign Wars (VFW). Velvyslankyně USA Shirley Temple Blacková byla atmosférou tak okouzlena, že s tehdejším starostou Václavem Benedou okamžitě domluvila scénář listopadového aktu, jehož symbolem jsou vlčí máky. Mají původ v básni, kterou roku 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. Právě tento text zazněl v centru Rokycan na závěr Dne veteránů 2014!