V současnosti je dům prázdný a vedly se dohady, co s ním. Své příznivce měl názor, že je třeba ho prodat, další zastávali možnost pronájmu a ponechání si nemovitosti do rezervy.

Zastupitelé už rozhodli, bude se prodávat. Záměr je schválený.

„Podle ukazatelů demografického vývoje mají tři fungující školy města na příštích pět let kapacitu dostačující,“ sdělila místostarostka Marie Hlávková. „Zatím se v nich vzdělává 1385 dětí, z toho osmdesát ze spádových obcí a tři sta z dalších míst v okolí. I v tom lze vidět rezervu,“ doplnila vedoucí odboru školství MěÚ Rokycany Iva Bradová.

„Město kvůli záměru prodeje zadá vypracování znaleckého posudku, který by měl určit i cenu a další stanoviska. Potom se budeme domlouvat dále. Chceme rozhodně tento rok transakci uskutečnit,“ informovala místostarostka.

Jeden uchazeč už v předstihu, ještě před vyjádřením zastupitelstva, o objekt zájem projevil. Je jím úřad práce, který s uprázdněným školským objektem sousedí. Hodilo by se mu volnou část využít. „Jejich žádost jsme s nimi v úterý projednali a informovali je o odsouhlasení záměru prodeje nemovitosti. Zdaleka se ale ještě nejedná o dohadování transakce,“ konstatovala Hlávková.

Minianketa Deníku ukázala, že veřejnost má na záměr využití budovy názory různé. V jednom se ale dotázaní shodli: „Nechávat si prázdnou budovu s výhledem, že se jednou může hodit, by bylo hloupé. Zvláště, když v nově zrekonstruované ZŠ ulice Míru zůstaly prázdné třídy,“ mínila Dana Pospíšilová.

Souhlasil i Miroslav Jedlička a další. „Otázkou je, jestli objekt pronajmout, nebo ho rovnou prodat?“ dodal Jedlička, který je zároveň i předsedou výchovně vzdělávací komise města. „Když mi nechybějí peníze, mohu pronajímat. Jestli se mi jich ale nedostává na potřebné akce a musím je kvůli tomu odložit, potom je prodej jasný,“ dodal.

Představitelé města zvažovali i připomínku, že v dohledném čase se počítá s otevřením velikého stavebního obvodu pod Čilinou. „Jestli tam těch pět set domů vznikne (poz.: kapacita je na 545), potom už by se vyplatilo menší školu vybudovat časem na místě,“ tlumočila jeden z argumentů zástupců Rokycan místostarostka.