Nyní je možné do dokumentu nahlédnout, a to až po dobu sedmi dnů od konání veřejného projednání, tedy do středy 20. září v sídle městského úřadu na odboru rozvoje města, v kanceláři místostarosty Jana Šaška nebo na webových stránkách města www.rokycany.cz.