Rokycanští rozsvítili ve finále dvoudenních vánočních trhů. Oslovili opět školní pěvecké sbory a s nimi třeba děvčata ze Zvíkovecké kytičky. „Je zima, a tak jsem je opět pozval na radnici. Čeká na ně vánočka s čajem,“ sděloval starosta Václav Kočí. V sobotu si návštěvníci zpočátku dali na čas, ovšem odpoledne se Masarykovo náměstí zaplnilo. Zejména, když dorazil populární Jakub Smolík a po jeho produkci zaznělo hromadné odpočítávání. Ozdobená třináctimetrová jedle z polesí Kotel se líbila: „Máme po letech nejkrásnější strom,“ vyjádřila se třeba Iveta Sobotová.

Obdobný akt v Rakové udělal tečku za letošními 700. narozeninami vesnice. „Přivítali jsme zástupce dvou moravských obcí se stejným názvem, v září dorazili rodáci a přátelé a akcí bylo víc,“ připomínal starosta František Bůcha. Strom u kapličky vyšperkovaly děti a krátce před sedmnáctou hodinou se strom rozzářil.