„Obyvatelé míst zapojených do projektu mají k dispozici nový webový portál, kde najdou potřebné informace pro aktivní účast na zlepšování bezpečnostní situace ve svém okolí,“ sdělila mluvčí Plzeňského kraje Petra Jarošová. Je dostupný na adrese: www.bezpecnykraj.cz.

„Za důležité považuji těsnější kontakt občanů s městem a policiemi – státní i městskou. Kvůli tomu byly vytvořené i speciální e–mai– lové adresy a určeny osoby, které kontakt budou zajišťovat,“ konstatoval místostarosta Jaroslav Mráz. „Lidé se tak mohou lépe informovat o tom, co je v oblasti veřejného pořádku tíží či zajímá,“ dodal a jako první na Rokycansku kontakty prozkoušel. I my se přesvědčili, že fungují.

Aby se zvýšila bezprostřední účinnost, Rokycany jsou pro lepší přehlednost rozdělené na čtyři oblasti. Číslo jedna zahrnuje střed, číslo 2 je vyhrazené pro Jižní předměstí, číslo 3 pro Plzeňské předměstí a Rašínov, pod číslo 4 spadá oblast Pražského předměstí a Borku.

„Mailování je hodně rozšířené,“ míní Jiřina Černá, „Mohlo by to fungovat. „Zavedení speciálních adres a pověření vybraných osob, aby se informacemi zabývaly, by mohlo bezpečnost zvýšit,“ míní Jana Štěpánková. „Půjde ale i o to, aby se tahle možnost nezneužívala a lidé pověření kontaktem neztráceli zby– tečně čas a energii,“ dodala.

E–mailové adresy zní: zastupitel.rokycany.1(2 ,3, 4 – dle oblasti)@bezpecnykraj.cz; policista.rokycany.1(2, 3, 4)@bezpecnykraj.cz;   straznik.rokycany.1 (2, 3, 4)@bezpecnykraj.cz.

V případě strážníků už konkrétní osoby stanovené jsou. Pro oblast č. 1 je jím René Bouda, kontaktní osobou pro obvod č.2 je Milan Tomáš, pro č. 3 Roman Boušek a pro č. 4 Hubert Täuber. Rokycanské ředitelství Policie ČR také pověřilo některé své pracovníky a pokud jde o bezprostřední styk s některým ze zastupitelů, ti budou jmenovitě stanoveni po volbách. Zatím jsou informace přebírány centrálně.

Navíc mají občané možnost vhodit zprávu do infoschránek. Pro centrum je v průchodu radnice. V dalších oblastech se nacházejí vedle telefonních budek. Na Jižním předměstí poblíž domu 752 v Družstevní ulici. Na Plzeňském předměstí ji zájemci najdou u veterinární správy. Na Pražském je umístěna v Pivovarské ulici, při domě 993. V Borku u autobusové zastávky.