Rozpočet schválili zastupitelé čtrnáctitisícového města v prosinci. S tím, že nejvýznamnějšími investicemi budou rekonstrukce Jiráskovy ulice v centru města (odsunutá z loňského roku) a a příprava i zahájení revitalizace Sokolovny. „Na tyto akce putuje v roce 2023 čtyřicet procent všech výdajů, což jež 273,7 milionu korun. Stěžejní pro nás je zahájení opravy důležité dopravní tepny. Jiráskova ulice se připravovala s Plzeňským krajem deset let. V loňském roce jsme nemohli rekonstrukci zahájit kvůli zdržení výběrového řízení. Komunikaci opraví Plzeňský kraj, město bude investovat do oprav kompletních inženýrských sítí, chodníků, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, zeleně a také přilehlých prostranství u vlakového nádraží a ulice Svazu bojovníků za svobodu,“ říká starosta Tomáš Rada. Náklady jsou alokovány ve výši 92 milionů korun.

Dalšími stěžejními investicemi jsou revitalizace Sokolovny (projektová dokumentace a první část realizace) nebo objekt bývalého Svazarmu, kde se předpokládá dokončení prováděcí dokumentace a první část realizace.

Vyšší příjmy

Letos počítají Rokycany s vyššími příjmy. Daňové příjmy proti roku 2022 vzrostou o 37,4 milionu korun, u nedaňových příjmů předpokládá město v roce 2023 ve srovnání s loňským rokem nárůst o 22,8 milionu korun. Běžné výdaje jsou na letošní rok rozpočtovány vyšší cca o 69 milionů korun oproti schválenému rozpočtu pro rok 2022. „Navýšení výdajů je ovlivněno nárůstem cen a především navýšením výdajů na energie. V rámci celého města došlo k navýšení vodného, stočného, topení, plynu, elektřiny a teplé vody o cca 22 milionu korun. V běžných výdajích jsou však zahrnuty i mimořádné velké opravy městského majetku,“ zdůrazňuje místostarosta Jiří Sýkora.

Benjamínci z I. stupně absolvovali projektový den
FOTO, VIDEO: Stupenští školáci sázeli speciální borovice

Drahé energie

Výrazné zvýšení běžných výdajů je vykázáno odborem školství a kultury.

Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (školám a knihovně) jsou v důsledku navýšení energií zvýšeny o 9,3 milionu korun. Dále bude realizována oprava rozvodu vody, výmalba a izolace ve školní jídelně v Základní škole T. G. Masaryka. Ke zvýšení výdajů dojde na odboru rozvoje města zejména v položkách veřejné osvětlení, údržba a opravy komunikací, městská hromadná doprava a opravy vodovodů.

Oprava středních škol

Značné částky jsou určené také do rekonstrukce škol. „Oprava střechy je naplánována ve škole v ulici Míru, a to ve výši 10 milionů korun. Stejně tak opravíme střechu devítiletky TGM za 12 milionů korun. A u školy Jižní předměstí opravíme oplocení za půldruhého milionu,“ doplňuje Rada.

Sportovní zařízení města mají ve výdajích zahrnuté opravy střechy budovy v areálu Jižní předměstí a výměnu výměníků a čpavkového zařízení na zimním stadionu. „Nejvyšší navýšení výdajů u energií je vykázáno v rámci města právě u sportovního zařízení, a to více než 12 milionů korun. Nejvíce je to elektrická energie, teplo a teplá voda na zimním stadionu (zhruba šest milionů korun) a elektřina a plyn v plaveckém bazénu (4,5 milionu).

Bez úvěrů

Přestože rozpočet na rok 2023 je výrazně schodkový, bude ho město financovat z vlastních finančních prostředků získaných díky výsledkům hospodaření minulých let. Nepředpokládá se čerpání úvěru, kdy Rokycany v současnosti žádný takový závazek nemají.