Nehledě na estetický podtext, neboť auta bez možnosti provozu na komunikacích zbytečně zabírají prostory. „Právě z plochy v ulici Pod Kostelem zmizel jeden takový zrezivělý exponát. Ale určitě není poslední,“ je přesvědčena mluvčí úřadu Adriana Jarošová.

„Od loňského roku nechalo vedení rokycanského úřadu odstranit šest vozů. Může se to zdát málo, jenže nynější legislativa nahrává spíše vlastníkům: „Naši strážníci mají v tomto směru značné zkušenosti. Nejprve zjistí, jak na tom auto je podle dokumentace. Následuje kontaktování vlastníka, upozornění a pokud není vyslyšeno, předáváme podnět správci pozemních komunikací. V tomto případě městu Rokycany,“ seznámil nás s harmonogramem místostarosta města Jiří Sýkora.

Loni bylo odtaženo šest voidel, letos akce pokračuje. Foto Adriana JarošováLoni bylo odtaženo šest vozidel, letos akce pokračuje. Foto Adriana JarošováZdroj: Deník/Václav Havránek

Rokycanští i kvůli tomu vyzývají občany, aby si zkontrolovali platnost pravidelné technické silniční způsobilosti vozu. Podle novely zákona o pozemních komunikacích je možné vozidlo bez platné kontroly více než šest měsíců, stojící na pozemní komunikaci, po dvou měsících od výzvy majiteli na jeho náklady odtáhnout. Po dalším půl roce lze vůz nabídnout do veřejné dražby.