Smyslem je vyjádřit podporu lidem s autismem a jejich blízkým a zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra.

V Rokycanech působí SENs, centrum péče o děti s vývojovou poruchou, který vede Hana Marková. Na schůzce přiblíží laické veřejnosti základní informace o autismu, způsoby jednání s klientem s autismem a představí činnost spolku SENs. Své zkušenosti a spolupráci se spolkem přiblíží také rodiny klientů s autismem i lékařka spolupracující s tímto seskupením.

Součástí projektu budou informační panely, které vytvořili zaměstnanci SENs společně s klienty. Výstava je složená z prací, textů a obrázků, ale také fotografií a jiných střípků z reálného života dětí a mladých lidí s PAS (poruchou autistického spektra).

Zároveň bude v úterý nasvícena modře budova radnice. Město se tak zapojí do osvětové kampaně Light it up blue (Rozsviťme se modře). Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže.