Před služebnou v Jiráskově ulici uniformovaní chlapi nechali zapnuté majáky u služebních vozidel po dobu jedné minuty. Jako symbol toho, že pokud oběť vidí blížící se majáky, přichází pomoc.

Starý kontinent si připomíná Den obětí trestných činů jako vzpomínku na Chartu práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii 22. 2. 1990. Zároveň je cílem zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí trestných činů.

Badatel Marcel Beran připomněl v Ejpovicích události z května 1945.
Zatčení K. H. Franka přilákalo do Ejpovic 120 posluchačů